Datacraft | So’rovnoma
Oxirgi qadam! Iltimos, zarur bo’lgan savollarni toʻldiring.
Qaror qabul qilish uchun malumotlarni qayerdan olasiz?
1 dan 5 gacha bo‘lgan o‘lchov bo‘yicha kerakli malumotlarga kirish tezligini baholang?
Ma’lumotlar yetarli bo’lmagan holda qaror qabul qilishga tog’ri kelganmi?
Kerakli malumotlarni olishda kechikishlar tufayli ishingizda qiyinchiliklarga duch kelyapsizmi?
Sizga oxirgi marotaba qachon shoshilinch ma’lumot kerak bo’lgan?
Sizningcha, sizga hisobotni avtomatlashtirish va malumotlarni vizuallashtirish kerakmi?
Uchrashuvlarda mavjud bo’lmagan shoshilinch ma’lumot tez-tez zarur bo’lib qoladimi?
BI-tizimi va vositalari haqida ko’proq bilishni xohlaysizmi?